Wat is de betekenis van het begrip van Discrepantie

door | nov 1, 2023 | De betekenis van, Uitgelegd | 0 Reacties

Wat is de betekenis van het begrip van Discrepantie

Het woord ‘discrepantie’ verwijst naar een verschil, tegenstrijdigheid of afwijking tussen twee of meer elementen, concepten of situaties. Het kan een gebrek aan overeenstemming, een tegenstrijdigheid of een incompatibiliteit aangeven. Discrepantie kan worden gevonden in verschillende aspecten van het leven, zoals;

 • persoonlijke relaties,
 • professionele omgevingen,
 • financiële situaties
 • en academische prestaties.

Voorbeelden van discrepantie

Om beter te begrijpen wat discrepantie inhoudt, laten we enkele voorbeelden bekijken.

Stel je een situatie voor waarin iemand belooft op tijd te zijn voor een afspraak, maar te laat arriveert. Er is duidelijk een discrepantie tussen hun woorden en daden.

Een ander voorbeeld kan worden gevonden in de financiële wereld, waar een bedrijf winst rapporteert in zijn jaarverslag, maar bij nader onderzoek eigenlijk verlies lijdt. Hier is er een discrepantie tussen de gerapporteerde winst en de werkelijke financiële situatie van het bedrijf.

Sociale discrepantie is een specifiek type discrepantie dat zich richt op de ongelijkheid tussen verschillende sociale groepen of individuen.

Het kan zich manifesteren op verschillende gebieden, zoals;

 • inkomen,
 • opleidingsniveau,
 • gezondheidszorg,
 • huisvesting,
 • werkgelegenheid
 • en toegang tot basisvoorzieningen.

Sociale discrepantie benadrukt de ongelijkheden die binnen de samenleving bestaan ​​en de noodzaak om deze ongelijkheden aan te pakken.

Herkennen van een disharmonisch profiel

Om een ​​discrepantie te identificeren, is het belangrijk om een disharmonisch profiel te herkennen. Een disharmonisch profiel verwijst naar een situatie waarin er een duidelijke discrepantie is tussen verschillende aspecten van iemands persoonlijkheid, gedrag of vaardigheden. Bijvoorbeeld, iemand kan sociaal sterk zijn maar emotioneel zwakker, wat leidt tot een disharmonisch profiel en dus een discrepantie.

Discrepantie kan op elk moment en in elke situatie voorkomen waar er een gebrek is aan duidelijke communicatie, onrealistische verwachtingen of tegenstrijdige belangen.

Het kan invloed hebben op;

 • persoonlijke relaties,
 • professionele groei,
 • financiële stabiliteit
 • en academisch succes.

Bewustzijn van discrepantie en de impact ervan kan individuen en organisaties helpen om deze verschillen effectiever te navigeren en aan te pakken.

Wat is het tegenovergestelde van discrepantie? 

Het tegenovergestelde van discrepantie is harmonie of congruentie. Dit betekent dat twee dingen met elkaar overeenkomen, in balans zijn of in harmonie zijn. In een ideale situatie zouden we streven naar het verminderen van discrepantie en het bevorderen van harmonie in ons leven en in de samenleving als geheel. Het bereiken van harmonie kan leiden tot een gevoel van voldoening, balans en welzijn.

Het begrip van discrepantie is belangrijk omdat het een verschil of tegenstrijdigheid aangeeft tussen elementen of situaties. Het kan worden gevonden in verschillende aspecten van het leven, van persoonlijke relaties tot financiële situaties.

Sociale discrepantie richt zich specifiek op de ongelijkheden tussen verschillende sociale groepen en benadrukt de noodzaak om deze ongelijkheden aan te pakken. Het begrijpen van discrepantie is cruciaal voor het navigeren en aanpakken van deze verschillen op een constructieve manier.

Lees ook eens: