De betekenis van

De betekenis van ‘controversieel’ 

De betekenis van ‘controversieel’ 

Controversieel gedrag verwijst naar gedrag dat veel discussie en meningsverschillen veroorzaakt. Het kan verschillende vormen aannemen en kan voortkomen uit uiteenlopende standpunten, overtuigingen en waarden.  Voorbeelden van controversieel gedrag  Nu we weten wat...

De betekenis van ‘Phubbing’

De betekenis van ‘Phubbing’

Phubbing is een term die wordt gebruikt om het fenomeen te beschrijven waarbij mensen hun volledige aandacht richten op hun mobiele telefoons in plaats van de mensen om hen heen. Het is een combinatie van de woorden 'telefoon' en 'snobisme', wat in feite betekent dat...